تماس با گروه کارخانجات نمک پاینده

اطلاعات تماس با گروه مرکزی کارخانجات نمک پاینده

کد شهرستان گرمسار 0233

تلفن دفتر مرکزی

مدریت دفتر مرکزی (کد 0233

4208302

4208303

4208304

مدیران .فروش .مالی

4208363

4208364

واحد های تولیدی

کارخانجات نمک کوبی گروه نمک پاینده  شماره 1 و 2 و 3  واحد تولید تماس مستقیم

4233077

4233088

4223099

تلفن تماس جهت امور معادن نمک گروه کارخانجات نمک و معادن نمک پاینده

4243715

4243716

تلفن های همراه . تماس 24 ساعته خارج از ساعات اداری و ایام تعطیلات

گروه مدیران . فروش و پیگیری  سفارشات  فروش محصولات نمک های صنعتی .نمک خوراکی .سنگ نمک

09109022773

09109332773.

09124312773

09125321778

09125325047

09121311261

فروش  داخلی 3   کد 103

مالی   داخلی 4  کد 104

اداری  داخلی 5  کد 105

تولید  داخلی 6   کد 106

کنترل کیفیت داخلی 7   کد 107

ترابری /حمل و نقل   داخلی 8   کد 108

بازرسی /شکایات    داخلی 9   کد 109

تلفن  تماس  واحد های کارخانه  مستقیم

کارخانه  شماره 1 ) نمک کوبی  فاز 1 شهرک صنعتی بلوار صنعت گرمسار   09109022773 و 09109332773  و 4208302

کارخانه شماره 2) نمک کوبی فاز 3 شهرک فجر میدان دوم انتهای بلوار سمت راست   09124312773  و 4208303

کارخانه شماره 3 ) نمک کوبی فاز 4   گرمسار . شهرک صنعتی  . جاده حرم تا حرم 09125325047   و   09192760084 و 4208304

معادن نمک (شماره   1-  جاده  سردره .نرسیده به گرمسار .  بعداز انبارک نیروی انتظامی  .کیلومتر 7  تلفن 4243715

( شماره 2 –  اتوبان گرمسار به قم . جاده جنب اتوبان . کیلومتر 6 جاده معدن نمک  تلفن 4243716

      خانهبیمهارتباط با ماتماس