تماس با گروه کارخانجات نمک پاینده

اطلاعات تماس با گروه مرکزی کارخانجات نمک پایندهکد شهرستان گرمسار 0233
تلفن دفتر مرکزی
مدریت دفتر مرکزی (کد 0233
4208302
4208303
4208304

مدیران .فروش .مالی
4208363
4208364

واحد های تولیدی
کارخانجات نمک کوبی گروه نمک پاینده  شماره 1 و 2 و 3  واحد تولید تماس مستقیم
4233077
4233088
4223099

تلفن تماس جهت امور معادن نمک گروه کارخانجات نمک و معادن نمک پاینده
4243715
4243716

تلفن های همراه . تماس 24 ساعته خارج از ساعات اداری و ایام تعطیلات
گروه مدیران . فروش و پیگیری  سفارشات  فروش محصولات نمک های صنعتی .نمک خوراکی .سنگ نمک
09109022773
09109332773.
09124312773
09125321778
09125325047
09121311261

فروش  داخلی 3   کد 103
مالی   داخلی 4  کد 104
اداری  داخلی 5  کد 105
تولید  داخلی 6   کد 106
کنترل کیفیت داخلی 7   کد 107
ترابری /حمل و نقل   داخلی 8   کد 108
بازرسی /شکایات    داخلی 9   کد 109

تلفن  تماس  واحد های کارخانه  مستقیم
کارخانه  شماره 1 ) نمک کوبی  فاز 1 شهرک صنعتی بلوار صنعت گرمسار   09109022773 و 09109332773  و 4208302
کارخانه شماره 2) نمک کوبی فاز 3 شهرک فجر میدان دوم انتهای بلوار سمت راست   09124312773  و 4208303
کارخانه شماره 3 ) نمک کوبی فاز 4   گرمسار . شهرک صنعتی  . جاده حرم تا حرم 09125325047   و   09192760084 و 4208304
معادن نمک (شماره   1-  جاده  سردره .نرسیده به گرمسار .  بعداز انبارک نیروی انتظامی  .کیلومتر 7  تلفن 4243715
( شماره 2 -  اتوبان گرمسار به قم . جاده جنب اتوبان . کیلومتر 6 جاده معدن نمک  تلفن 4243716