استخر آب معدنی نمک رنگی


Pools of mineral-colored water gathered on salt flats in holes dug by salt collectors on the Senegalese coastline near the border with Gambia, on June 12, 2006. Women collect salt by hand into 50kg (110lbs) sacks, which sell for about $2, and are traded with neighboring Gambia and Mauritania, where salt is mainly used for preserving fish in areas without electricity

 

استخر آب معدنی رنگ بر آپارتمان نمک در سوراخ حفر شده توسط کلکسیونر نمک در سنگال خط ساحلی در نزدیکی مرز با گامبیا، در 12 ژوئن سال 2006 جمع آوری شده است. زنان جمع آوری نمک با دست به 50kg (£ 110) کیسه، که حدود 2 دلار به فروش برساند، و با کشور همسایه، گامبیا و موریتانی، که در آن نمک است که عمدتا برای حفظ ماهی در مناطق بدون برق استفاده می شود داد و ستد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 5 =

      خانهبیمهارتباط با ماتماس