گودال نمک افسردگی داناکیل در اتیوپی


People collect blocks of salt from the salt pan of Ethiopia’s Danakil depression, on January 29, 2007. Generations of Afar salt merchants have hauled blocks of salt along treacherous camel caravan routes from the depression to the Tigray highlands.

 

مردم جمع آوری بلوک های نمک از گودال نمک افسردگی داناکیل در اتیوپی، در تاریخ 29 ژانویه 2007. نسل از تجار نمک عفر بلوک از نمک در امتداد خائنانه شتر مسیرهای کاروان از افسردگی به ارتفاعات Tigray برده اند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + چهارده =

      خانهبیمهارتباط با ماتماس